• NOVÁ SCALA
   • Scala
    Scala už od  13 490
    Odvaha vás posúva vpred
    • ​Úplne nový dizajnový jazyk ŠKODA
    • Nové asistenčné systémy, virtuálny kokpit
    • Najväčší batožinový priestor vo svojej triede
 • CITIGO
   • Citigo 3-dverové
    Citigo 3-dverové už od  7 990
    Praktické a pohodlné malé auto
    • Najvyššie skóre Euro NCAP vo svojej triede
    • Easy Entry - systém pohodlného nastupovania
    • Úsporné benzínové motory do mestskej prevádzky
   • Citigo 5-dverové
    Citigo 5-dverové už od  8 410
    Praktické a pohodlné malé auto
    • Najvyššie skóre Euro NCAP vo svojej triede
    • ​Dosť miesta pre štyroch pasažierov a ich batožinu
    • Úsporné benzínové motory do mestskej premávky​
 • FABIA
   • Fabia
    Fabia už od  9 700
    Mladé, svieže malé rodinné auto
    • Dynamika, vášeň a emócie v modernom šate
    • Prepracovaný interiér s nezameniteľným charakterom
    • Nové asistenčné funkcie, komfort a infotainment systém
   • Fabia Combi
    Fabia Combi už od  11 150
    Praktická elegancia
    • Bezkonkurenčný batožinový priestor vo svojej triede
    • ​Nové asistenčné a infotainment systémy
    • Až 6 airbagov a bezpečnosť na prvom mieste
 • RAPID
   • Rapid
    Rapid už od  12 740
    Kompaktný liftback pre celú rodinu
    • Nový dizajnový jazyk - jasný, precízny a elegantný
    • Praktické a "Simply clever" detaily
    • Bezkonkurenčný batožinový priestor
   • Rapid Spaceback
    Rapid Spaceback už od  12 440
    Svieži vietor medzi hatchbackmi
    • Atraktívny interiér so športovým 3-ramenným volantom
    • Športová sviežosť a dynamická elegancia
    • Panoramatická strecha a predĺžené sklo piatych dverí
 • OCTAVIA
   • Octavia
    Octavia už od  17 470
    Srdce značky v novej, špičkovej forme
    • Elegantne tvarovaná predná a zadná časť, full-LED svetlomety
    • Mobilné online služby ŠKODA Connect
    • ​Moderné asistenčné systémy
   • Octavia Combi
    Octavia Combi už od  18 320
    Srdce značky v novej, špičkovej forme
    • Elegantne tvarovaná predná a zadná časť, full-LED svetlomety
    • Mobilné online služby ŠKODA Connect
    • Moderné asistenčné systémy
 • KAROQ
   • Karoq
    Karoq už od  20 500
    Ide to aj inak
    • ŠKODA CONNECT a pokročilé infotainment systémy
    • Variabilné rozloženie zadných sedadiel VarioFlex
    • Digitálny prístrojový panel
 • KODIAQ
   • Kodiaq
    Kodiaq už od  23 790
    Silný ako medveď
    • Úplne nová sedemstupňová dvojspojková DSG prevodovka
    • Prvý model ŠKODA s tretím radom sedadiel
    • Inovatívne asistenčné systémy z vyšších tried
 • SUPERB
   • Superb
    Superb už od  24 410
    Dokonalosť v každom detaile
    • Trojzónová klimatizácia zaistí pohodlie pre celú posádku
    • Ohromujúci priestor v interiéri a najväčší batožinový priestor vo svojej triede
    • Inovatívne bezpečnostné a asistenčné systémy
   • Superb Combi
    Superb Combi už od  25 310
    Priestranný automobil so špičkovou technikou
    • Trojzónová klimatizácia zaistí pohodlie pre celú posádku
    • Ohromujúci priestor v interiéri a najväčší batožinový priestor vo svojej triede
    • Inovatívne bezpečnostné a asistenčné systémy

Zásady ochrany osobných údajov


1. Úvod

Spoločnosť AUTOCENTRUM, so sídlom Centrum I 1725, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO : 48 280 909 , pre Vás vytvorila vyhlásenie o ochrane osobných údajov aby Vás oboznámila s tým, že ako sa zhromažďujú, používajú a chránia Vaše osobné údaje.

Akékoľvek nakladanie s Vašimi osobnými údajmi  sa vykonáva v súlade s platnou legislatívou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ("GDPR") v znení neskorších predpisov. Zároveň Vám poskytujeme tie najdôležitejšie pojmy a procesy spájane s ochranou osobných údajov.

 

2. Náš prístup

Ochranu osobných údajov považujeme za veľmi zásadnú a venujeme jej preto veľkú pozornosť. Môžete si teda byť istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi a Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere zodpovedajúcej vysokej technickej úrovni.

Aby ste plne porozumeli tomu, akým spôsobom Vaše osobné údaje chránime, odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali toto prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržujeme tieto zásady:

 • Zásadu zákonnosti, ktorá nám ukladá spracúvať Vaše osobné údaje vždy v súlade s právnymi predpismi a na základe aspoň jedného právneho titulu.
 • Zásadu korektnosti a transparentnosti, ktorá nám ukladá povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje otvorene a transparentne a poskytnúť Vám informácie o spôsobe ich spracúvania spolu s informáciou o tom, komu budú Vaše osobné údaje sprístupnené . Spadá sem aj naša povinnosť Vás v prípadoch závažného porušenia bezpečnosti či úniku osobných údajov o takejto skutočnosti informovať.
 • Zásadu obmedzenia účelu, ktorá nám umožňuje zhromažďovať Vaše osobné údaje len za jasne definovaným účelom.
 • Zásadu minimalizácie údajov, ktorá nám ukladá spracúvať iba osobné údaje potrebné, relevantné a primerané vo vzťahu k účelu ich spracúvania.
 • Zásadu presnosti, ktorá nám ukladá prijať všetky rozumné opatrenia umožňujúce nám zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu či opravu Vašich osobných údajov.
 • Zásadu obmedzenia uloženia, ktorá nám ukladá uchovávať Vaše osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná na konkrétny účel, pre ktorý sú spracúvané (napríklad po dobu, na ktorú bol udelený marketingový súhlas, ak nebol pred uplynutím tejto doby odvolaný). Akonáhle teda pominie doba pre spracúvanie alebo účel spracúvania, Vaše osobné údaje vymažeme alebo ich anonymizujeme, teda upravíme tak, aby neboli prepojiteľné s Vašou osobou.
 • Zásadu integrity a dôvernosti, nepopierateľnosti a dostupnosti, ktorá nám ukladá Vaše osobné údaje zabezpečiť a chrániť pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, stratou či zničením. Z týchto dôvodov na ochranu Vašich osobných údajov prijímame početné technické aj organizačné opatrenia. Súčasne dbáme na to, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len vybraní zamestnanci.
 • Zásadu zodpovednosti, ktorá nám ukladá povinnosť vedieť doložiť súlad všetkých zhora vymenovaných podmienok.

 

3. Kontakt pre Vaše otázky či pochybnosti

V prípade nejasností v akejkoľvek časti tohto Vyhlásenia, či v prípade, že budete mať k ochrane Vašich osobných údajov akúkoľvek otázku či pripomienku, neváhajte sa, prosím, obrátiť na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov :

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (DPO)

Bwss.sk
zodpovednaosoba@bwss.sk

 

4. Čo to sú osobné údaje, ich delenie

Osobnými údajmi sú také informácie, vďaka ktorým Vás môžeme identifikovať. Ide teda o informáciu, ktorá je preladiteľná konkrétne k Vašej osobe. 

Osobným údajom nie sú údaje anonymné alebo agregované, teda také, ktoré nemôžeme s Vašou osobou jednoznačne prepojiť. 

Osobné údaje delíme na:

 • Základné údaje, ktorými sú napríklad Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu (iného dokladu).
 • Zvláštnu kategóriu osobných údajovpotom tvoria citlivé osobné údaje, čo sú údaje veľmi osobného charakteru zachytávajúce napríklad informácie o svojom zdravotnom stave.

 

5. Právne základy pre spracúvanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje od Vás získavame a ďalej s nimi nakladáme vždy výhradne v nevyhnutnom rozsahu a pre splnenie príslušného účelu. Odovzdanie Vašich osobných údajov je pre Vás dobrovoľné a v prípadoch, keď je ich odovzdanie udelené na základe súhlasu, možno za určitých podmienok požiadať o výmaz spracúvaných osobných údajov .

V niektorých prípadoch, ako je napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy na obstaranie nášho tovaru alebo služby, od Vás nevyhnutný rozsah osobných údajov potrebujeme získať už v prípade Vašej záväznej objednávky na tento tovar alebo službu. Bez týchto údajov by sme totiž nemohli Vašim požiadavkám vyhovieť a uzavrieť s Vami predmetnú zmluvu, a to najmä s ohľadom na plnenie našich legislatívnych povinností, ale tiež s ohľadom na ochranu našich oprávnených záujmov.

Nižšie uvádzame legislatívou vymedzené tituly, na základe ktorých sme oprávnení Vaše osobné údaje spracovávať.

Medzi hlavné právne základy pre spracúvanie Vašich osobných údajov zodpovedajúce spadajú:

 • Súhlas- súhlas nám udelíte pre jeden alebo viac konkrétnych účelov (napríklad za účelom zasielania obchodných oznámení).

  Pre získanie súhlasu na spracúvanie Vašich osobných údajov dodržujeme nasledujúce pravidlá: i) súhlasy so spracúvaním Vašich osobných údajov od Vás budeme vyberať vždy samostatne, udelenie súhlasu teda nebude súčasťou textu zmluvy či iného dojednania, ii) text súhlasu bude vždy zrozumiteľný, iii) k udeleniu súhlasu dôjde vždy až v prípade Vášho aktívneho konania, nebudú teda za Vás vopred vyplnené žiadne políčka, iv) pre každý účel spracúvania budete udeľovať súhlas samostatne
 • Plneniezmluvy - Vaše osobné údaje tu potrebujeme pre účely uzatvorenia zmluvného vzťahu a následného plnenia z neho, prípadne aj pred uzavretím zmluvy (napríklad objednávka predchádzajúca uzatvoreniu kúpnej zmluvy).
 • Plneniezákonnej povinnosti - Vaše osobné údaje tu potrebujeme za účelom ich spracovania pre splnenie našej zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa.
 • Oprávnenýzáujem - spracúvanie Vašich osobných údajov by bolo potrebné na účely našich oprávnených záujmov avšak s výnimkou prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody.

 

6. Dôvody spracovania osobných údajov

Ako sme už uviedli v kapitole "5. Právne základy pre spracúvanie Vašich osobných údajov", je potrebné, aby sme každé spracúvanie Vašich osobných údajov mohli oprieť o právny základ, resp. právny titul.

Nižšie teda uvádzame príklady situácií, v ktorých budeme Vaše osobné údaje najčastejšie požadovať a právny základ, pre ktorý tak budeme robiť:

 • Objednanie a kúpa osobného automobilu- právnym základom bude uzatvorenie a plnenie zo zmluvy prípadne plnenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
 • Servisné služby- právnym základom bude uzatvorenie a plnenie zo zmluvy prípadne plnenia pred uzatvorením servisnej zmluvy a poskytnutím služby.
 • Poskytnutie financovania- právnym základom bude plnenie pred uzavretím príslušnej zmluvy (napríklad posúdenie úverovej bonity) a plnenie zo zmluvy na účely financovania nákupu osobného automobilu a z tejto zmluvy plynúce vzájomné práva a povinnosti.
 • Dojednanie poistenia- právnym základom bude uzatvorenie a plnenie zo zmluvy o poistení.
 • Stiahnutie a používanie mobilnej aplikácie- právnym základom bude uzatvorenie zmluvy a plnenie zo zmluvy o používaní aplikácie.
 • Marketingové účely- právnym základom bude udelenie súhlasu za účelom zasielania obchodných oznámení.
 • Uloženie cookies nutných pre fungovanie webových stránok- právnym základom bude náš oprávnený záujem, pretože ukladanie cookies je nutné pre riadne fungovanie webových stránok.

 

7. Ochrana osobných údajov

Na ochrane Vašich osobných údajov nám veľmi záleží, preto dodržiavame nižšie uvedené technické aj organizačné opatrenia zaisťujúce bezpečnosť Vašich osobných údajov. Medzi tieto opatrenia patrí:

 • Kontrola fyzického prístupu- všetky dáta uchovávame tak, aby sme chránili prístup k nim, čo znamená, že miesta, kde sú uložené sú zabezpečené technickými prostriedkami, ako sú čipové karty, kľúče, elektronicky uzatvárateľné dvere a pod.
 • Kontrolovaný vstup- do žiadneho systému uchovávajúceho osobné údaje neumožňujeme vstúpiť nikomu bez zadania príslušného hesla či dvojfaktorového overenie, k údajom sa tak dostanú len oprávnené osoby.
 • Prístupová kontrola- prijali sme také opatrenia, ktoré zabraňujú neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, zmene, odstráneniu zo systému či iné nakladanie s nimi.
 • Vytváranie pseudonymov- spracúvanie osobných údajov vykonávame ich úpravou, vďaka ktorej nie sú priraditeľné ku konkrétnej osobe (sú tzv. Pseudo-anonymizované).
 • Kontrola prevodu- akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi v prípade ich elektronického prenosu chránime tak, aby počas neho nedošlo k neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, úprave alebo vymazaniu.

 

8. Vaše práva

Ochrana osobných údajov by samozrejme nebola úplná v prípade, že by ste vo veci ich ochrany nemali svoje práva. Nižšie teda nájdete zoznam Vašich práv spojených s ochranou osobných údajov spolu s praktickým vysvetlením ich použitia:

 • Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov 
  Vás oprávňuje k získaniu informácií týkajúcich sa našej plnej identifikácie ako prevádzkovateľa Vašich osobných údajov, a to spoločne s kontaktnými údajmi na našu zodpovednú osobu pre osobné údaje. Súčasne ste oprávnení poznať právny základ spracúvania (napríklad plnenie zmluvy), účel (napríklad zmluvy o kúpe nášho tovaru) či informácie o dobe uchovávania osobných údajov. Vždy pred tým, než začneme Vaše osobné údaje spracúvať, budeme Vás dopredu informovať o právnom základe a účele tohto spracúvania.
 • Právo na prístup k osobným údajom 
  Vás oprávňuje od nás na základe Vašej žiadosti získať informáciu, či Vaše osobné údaje spracovávame a ak áno, v akom rozsahu. Súčasne máte právo požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov. V prípade, že o to požiadate, sme povinní Vám tiež oznámiť účel spracúvania, príjemcu spracúvaných osobných údajov, prípadne ďalšie, súvisiace informácie.
 • Právo na opravu
  Vám napríklad umožní nás požiadať, aby sme zmenili niektorý z Vašich osobných údajov, ktorý spracúvame, ak u neho došlo k nejakej zmene (napríklad zmena priezviska, zmena adresy apod.). Nie je našou povinnosťou ako prevádzkovateľa osobných údajov aktívne zisťovať, či osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, sú aktuálne, nesprávne či nepresné, avšak v prípade, kedy nás na túto skutočnosť upozorníte, je našou povinnosťou sa Vašou pripomienkou či žiadosťou na opravu zaoberať. Za splnenia rovnakých predpokladov máte tiež právo nás požiadať o doplnenie osobných údajov.
 • Právo na výmaz
  Býva označované tiež ako "právo byť zabudnutý" a ukladá nám ako prevádzkovateľovi osobných údajov Vaše osobné údaje zlikvidovať, a to v nasledujúcich prípadoch:
 • odpadol účel spracúvania (napríklad ukončenie zmluvného vzťahu),
 • svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvoláte a neexistuje žiadny iný dôvod pre spracúvanie Vašich osobných údajov (napríklad odvolanie marketingového súhlasu za predpokladu, že s nami nemáte napríklad uzatvorený zmluvný vzťah),
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov (za podmienky, že je uznateľná a neexistuje právny dôvod pre spracúvanie Vašich osobných údajov),
 • v súlade s platnou legislatívou je nám uložené Vaše údaje vymazať (napríklad skartačná povinnosť).
 • Právo namietať
  Je obdobou práva na odvolanie súhlasu a uplatní sa v prípade, keď sú osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu (napríklad na ochranu nášho majetku). Námietku môžete vzniesť aj v prípade, kedy budú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu. V oprávnených prípadoch budú Vaše osobné údaje po uznaní Vašej námietky vymazané a nebudeme ich ďalej spracúvať.
 • Právo na prenos osobných údajov 
  V prípade, že nás požiadate o prenos Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, je našou povinnosťou mu tieto údaje poskytnúť a odovzdať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo môžete uplatniť, len ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve a súčasne sa jedná o automatizované spracúvanie, teda také spracúvanie, ktoré prebieha výlučne prostredníctvom technických prostriedkov na základe vopred určeného algoritmu a bez akéhokoľvek zásahu človeka.

 

9. Kto je prevádzkovateľ a kto sprostredkovateľ

Prevádzkovateľ 

V prípadoch, kedy nám poskytujete Vaše osobné údaje napríklad pri nákupe nášho tovaru alebo služby, kedy s nami komunikujete v rámci našich marketingových kampaní či nám predkladáte otázky, prípadne u nás reklamujete tovar či služby, vystupujeme voči Vám ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov.

Ako prevádzkovateľ osobných údajov potom určujeme účely a prostriedky spracovania Vašich osobných údajov.

Spracúvaním pritom je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad ich zber, spracovanie, usporadúvanie, štruktúrovanie pod.

Ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov súčasne zodpovedáme za dodržanie všetkých povinností a zásad súvisiacich s ochranou osobných údajov, predovšetkým potom za ich dostatočnú ochranu. V prípade, že by došlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov, čomu sa samozrejme snažíme predísť, máme povinnosť túto skutočnosť do 72 hodín oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov.

Ak by však porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov predstavovalo veľké riziko, sme povinní ho oznámiť taktiež Vám, a to za predpokladu, že na Vás budeme mať k dispozícii aktuálne kontaktné údaje.

Sprostredkovateľ je ten, komu ako správca odovzdáme Vaše osobné údaje a kto s nimi v súlade s nami udelenými pokynmi ďalej nakladá. Jedná sa napríklad o našich obchodných partnerov, typicky externé marketingové agentúry, ktorí Vám v našom mene zasielajú obchodné a marketingové oznámenia.

Aby sme si boli istí, že je s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou a je im poskytované dostatočné zabezpečenie, uzavreli sme so sprostredkovateľmi písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

 

10. Pravidlá zdieľania Vašich osobných údajov sa tretími subjektmi

Pravidlá, podľa ktorých zdieľame Vaše osobné údaje s ich spracovateľmi, delíme do dvoch základných kategórií.

Prvá kategória zahŕňa zdieľanie osobných údajov v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, druhá kategória potom zdieľanie do tretích krajín mimo územia Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a zdieľanie s medzinárodnými organizáciami.

Aby sme mohli Vaše osobné údaje zdieľať so sprostredkovateľmi v rámci v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, dbáme na to, aby išlo o:

 • zdieľanie osobných údajov s konkrétnym účelom (napríklad príprava marketingovej kampane)
 • odovzdávanie iba jasne stanoveného a nevyhnutného rozsahu osobných údajov
 • odovzdávanie realizované na základe riadne uzavretej zmluvy o spracúvaní osobných údajov
 • zdieľanie realizované zabezpečenou cestou (šifrovanie, pseudo-anonymizácia a pod.).

 

11. Vymedzenie pojmov

Citlivý údaj
Údaj, ktorý má špecifický charakter, ako je napr. Informácie o vašom zdraví či biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby (v súčasnosti podľa legislatívy nazývané ako "osobitné kategórie osobných údajov").

Cookies
Krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Budúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité, pretože bez nich by prechádzanie webu bolo oveľa zložitejšie.

Oprávnený záujem
Záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany napríklad v situácii, keď dotknutá osoba je zákazníkom prevádzkovateľa, avšak s výnimkou prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy subjektu alebo jeho základné práva a slobody.

Osobný údaj
Informácie o konkrétnom, identifikovateľnom človeku.

Príjemca
Osoba, ktorej sú odovzdávané údaje.

Služba
Znamená ktorúkoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, vrátane našich produktov, služieb ponúkaných online a ich podpory.

Prevádzkovateľ
Osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba
Živá osoba, ku ktorej sa osobné údaje týkajú.

Účel
Dôvod, ku ktorému správca využíva vaše osobné údaje.

Tovar
Je produkt, ktorý od nás kupujete, typicky sa tak bude jednať napríklad o automobil, ale tiež napríklad o aplikáciu do Vášho mobilného telefónu.

Spracúvanie
Činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonávajú s osobnými údajmi.

Sprostredkovateľ
Osoba, ktorá pre prevádzkovateľa spracúva osobné údaje. 

 

12. Kategórie údajov

Nižšie nájdete rôzne kategórie osobných údajov a rozpis konkrétnych údajov, ktoré pod nezaraďujeme.

Identifikačné údaje:
meno, priezvisko, rodné priezvisko, oslovenie, titul pred / za menom, pohlavie, jazyk, bydlisko, miesto trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, dátum úmrtia, štátnu príslušnosť / národnosť, identifikátor osoby, typ dokladu , číslo diplomatického pasu, číslo občianskeho preukazu, IČO, DIČ, číslo sociálneho zabezpečenia, číslo vodičského preukazu, číslo cestovného pasu, platnosť dokladu, dátum a miesto vydania dokladu, fotografie z preukazu totožnosti, prihlásenie do aplikácie, dátum vzniku / zrušenie záznamu, číslo zamestnanca, zamestnávateľ, pracovná pozícia, číslo novinárskej akreditácie, podpis.

Kontaktné údaje:
korešpondenčná adresa, adresa pracoviska, telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, dátová schránka, kontaktné údaje v rámci sociálnych médií.

Psychologické charakteristiky:
akékoľvek informácie o povahe / osobnosti / rozpoložení / nálade.

Fyzické charakteristiky:
akékoľvek fyzické charakteristiky (farba vlasov, očí, výška, váha atď.).

Rizikové profily:
kybernetické riziko, bezpečnostné riziko.

Popisné údaje:
sociálny status (študent / zamestnanec / SZČO / bez príjmu), pracovné funkcie a skúsenosti, zručnosti, vzdelanie, kvalifikácia, životný štýl, návyky, voľný čas a cestovanie, členstvo napr. v charitatívnych alebo dobrovoľných organizáciách, informácie o oblasti, kde dotknutá osoba žije, informácie o bývaní, významné momenty v živote subjektov (sťahovanie, získanie vodičského preukazu), kód zdravotnej poisťovne, zbrojný preukaz (áno / nie), ľavák / pravák, číslo preukazu EHIC, preferovaný dealer.

Kópia osobného dokladu alebo iné verejné listiny:
kópia občianskeho preukazu, kópia pasu, kópie preukazu ZŤP, ZŤP / P, kópia vodičského preukazu, kópia diplomatického pasu, kópie technického preukazu, rodné číslo.

Biometrické údaje:
biometrické údaje (podpis, fotografie).

Transakčné údaje:
číslo bankového účtu, číslo debetnej / kreditnej karty, autorizácie / plnej moci, dátum transakcie, vyššie transakcie.

 

Aby sme čo najviac zlepšili funkčnosť a používateľskú prívetivosť webovej stránky ŠKODA AUTO Slovensko, používame na nej cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní bez zmeny nastavenia súborov cookies, predpokladáme, že súhlasíte s ich zasielaním z tejto webovej stránky.
Nastavenia cookies  môžete kedykoľvek zmeniť v odkaze "Ochrana osobných údajov" dole.